Reuniunea unica africana.


Bruxelles, Belgia.

Reuniunea unica africana

Reuniunea a fost organizată de către Comisia bancară, financiară Dating site valence de asigurări din Belgia, care este astăzi unica autoritate belgiană responsabilă pentru supravegherea şi controlul instituţiilor financiare şi serviciilor oferite de către acestea publicului. Evenimentul, la care au participat reprezentanţii a 16 autorităţi de supraveghere şi control a pieţelor financiare din 28 ţări francofone din Europa, America şi Africa a avut drept scop dezvoltarea unui dialog eficient şi consolidarea relaţiilor de cooperare dintre ţările membre în domeniul reglementării şi supravegherii pieţelor financiare.

În cadrul reuniunii au fost puse în discuţie subiecte privind evoluţia situaţiei financiare internaţionale Reuniunea unica africana rolul organului de reglementare în prevenirea crizelor sistemice, evoluţii instituţionale şi de reglementare înregistrate în ţările membre ale IFREFI, problematica coexistenţei pieţelor reglementate, platformelor multilaterale de tranzacţionare şi a pieţelor interdealeri, rezultatele activităţii autorităţilor membre ale IFREFI în anul şi obiectivele pentru Preşedinţii şi reprezentanţii autorităţilor de reglementarea financiară din 9 ţări, vorbitoare de limba franceză — Reuniunea unica africana, Franţa, Luxemburg, provincia canadiană Quebec, Elveţia, Maroc, Algeria, Guineea şi Uniunea monetară vest-africană, care reprezintă piaţa financiară regională a 8 ţări din zonă au semnat declaraţia de constituire şi au aprobat statutul IFREFI.

Reuniunea unica africana

IFREFI este o structură flexibilă de cooperare şi dialog, misiunea căreia este de a promova relaţiile de cooperare şi comunicare în limba franceză, de a asigura schimbul de cunoştinţe şi experienţă referitoare la piaţa financiară între membrii săi. Principalele direcţii de activitate ale IFREFI sunt organizarea trainingurilor, seminarelor de formare profesională pentru angajaţii autorităţilor de reglementare şi supraveghere din ţările membre.

De asemenea o altă direcţie de activitate este elaborarea de studii şi cercetări legate in special de existenta unui cadru juridic comun.

Reuniunea unica africana