Intalnirea femeilor Haute Vienne,


Dating site in Camerun Yaounde Lauri ie flirt

Articolul 2 1 La intrarea în vigoare a acordurilor specifice prevăzute la alineatul 2politica agricolă comună se aplică Insulelor Canare în condițiile prevăzute pentru Spania continentală. Cu toate acestea: — mecanismul comercial suplimentar prevăzut în actul de aderare nu se aplică la intrarea în Insulele Canare a produselor în cauză; — normele în vigoare pentru Spania continentală se aplică produselor provenind din Insulele Canare și expediate în alte regiuni ale Comunității la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Articolul 3 Politica comună în domeniul pescuitului se aplică Insulelor Canare în condițiile prevăzute pentru Spania continentală, de la intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Clothilde a Franțeiregina Sardiniei din până în prin căsătoria cu regele Charles Emmanuel al IV-lea al Sardiniei ; Élisabeth a Franțeia împărtășit până la capăt destinul familiei regale. A fost ghilotinată.

Aplicarea politicii comune în domeniul pescuitului este însoțită de măsuri specifice destinate să țină cont, când este cazul, de trăsăturile specifice producției din Insulele Canare. Articolul 5 1 Pentru o perioadă de tranziție care nu se va prelungi după 31 decembrieautoritățile spaniole sunt autorizate să impună o taxă pe producție și importuri APIM la toate produsele care intră sau sunt fabricate în Insulele Canare.

Cu toate acestea, în ceea ce privește produsele care intră sub incidența politicii agricole comune, această posibilitate nu poate fi utilizată decât după intrarea în vigoare a acordurilor de aprovizionare specifice prevăzute la articolul 2 alineatul 2.

Această variație a ratelor nu trebuie în nici un caz să ducă la discriminare împotriva produselor de origine comunitară.

Femeia care a avortat să se căiască și să se implice în apărarea vieții

Astfel de scutiri trebuie să facă parte din strategia de dezvoltare economică și socială a Insulelor Canare, luând în considerare cadrul de sprijin comunitar, și să contribuie la promovarea activităților locale, deși nu trebuie să fie de natură a schimba condițiile comerciale într-o măsură contrară interesului comun.

Dacă Comisia nu s-a pronunțat în această perioadă, se consideră că acordul a fost aprobat.

cuplu cauta barbat mali iđoš Site ul de intalnire din Quebec pentru adolescent

În temeiul acestei examinări, autoritățile spaniole pot fi autorizate, în conformitate cu criteriile din alineatul 4 și procedura din alineatul 5să mențină scutirile în vigoare, în întregime sau parțial, până la 31 decembrie Pot fi luate măsuri vamale și în ceea ce privește acordurile aplicabile zonelor libere. Cu toate acestea, după caz, Consiliul poate autoriza, la cererea Spaniei și în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 6 alineatul 3 din Protocolul nr.

Только не пойми меня неправильно, Арчи. Я вовсе не думаю осмеивать тебя, но все то, что непривычно для октопаука, люди ощущают _постоянно_. Очень немногие из нас умеют владеть своими эмоциями в той мере, в какой хотелось .

Fără să aducă atingere obligațiilor care rezultă din acordurile existente, prelevarea acestei taxe asupra produselor importate din țări necomunitare este eliminată gradual de la 1 ianuarieastfel încât să fie complet eliminată până la 31 decembrie Articolul 7 Politica comercială comună se aplică Insulelor Canare în condițiile prevăzute pentru Spania în actul de aderare fără să aducă atingere măsurilor specifice prevăzute la articolul 2 alineatul 2articolul 6 alineatul 3 și articolul 10 alineatul 3 din prezentul regulament.

Articolul 8 Comisia adoptă măsuri corespunzătoare pentru a preveni orice acțiune speculativă sau de deviere a traficului comercial care rezultă din modificarea acordurilor comerciale aplicabile Insulelor Canare.

Lady Dating Site Cautarea femeilor 85700

Articolul 9 Consiliul, la propunerea Comisiei și după consultarea Parlamentului European și a Comitetului Economic și Social, adoptă un program de opțiuni adaptate naturii periferice și insulare a Insulelor Canare.

Acest program include măsurile specifice prevăzute la articolul 2 alineatele 2 și 3articolul 3 și articolul 6 alineatul 3.

Спросил Орел. - Пожалуйста, - Николь обернулась и улыбнулась своему инопланетному компаньону из глубин шлема. - Мне кажется, ты обнаруживаешь непривычную - Я просто не хочу вторгаться в твои раздумья.

Acest program multisectorial de operațiuni cuprinzând măsuri legislative și angajamente financiare care să reflecte, la aplicarea politicilor comune, constrângerile specifice Insulelor Canare, intră în vigoare înainte de 31 decembrie prin adoptarea de către Consiliu sau Comisie, după caz, a actelor juridice necesare, în conformitate cu dispozițiile tratatului.

Articolul 10 1 Prezentul regulament intră în vigoare la 1 iulie Aceste acorduri intră în vigoare nu mai târziu de 1 ianuarie Cu Intalnirea femeilor Haute Vienne acestea, dispozițiile protocolului nr. Articolul 11 Măsurile de salvgardare prevăzute la articolul din actul de aderare se aplică, în cazurile prevăzute la articolul respectiv, oricărui sector afectat de noile acorduri de integrare a Insulelor Canare în Comunitate, dar numai până la 31 decembrie Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

femei căsătorite din ClujNapoca care cauta barbati din Drobeta Turnu Severin Site ul obligatoriu de dating foto

Adoptat la Luxemburg, 26 iunie Intalnirea femeilor Haute Vienne Pentru Consiliu.