Cautarea barba ilor


Cautarea barba ilor

Prioritățile analizei anuale a creșterii au fost aprobate de Consiliul European din 9­10 martie La 16 noiembrieîn baza Regulamentului UE nr. Acesta a evaluat progresele realizate de România în ceea ce privește punerea în aplicare a recomandărilor specifice fiecărei țări adoptate de Consiliu la 12 iuliemăsurile adoptate pentru a da curs recomandărilor din anii anteriori, precum și progresele realizate în direcția îndeplinirii obiectivelor naționale din cadrul Strategiei Europa Pentru a se ține seama de legăturile dintre cele două programe, acestea au fost evaluate în același timp.

Astfel cum se prevede în legislația care reglementează fondurile ESI 7Comisia poate solicita unui stat membru, dacă acest lucru este necesar pentru a sprijini punerea în aplicare a recomandărilor relevante specifice țării, să își revizuiască programele relevante finanțate din fondurile ESI și să propună modificări la acestea.

Cautarea barba ilor

Comisia a furnizat orientări suplimentare cu privire la aplicarea acestor norme 8. Au fost efectuate plăți doar în cadrul primului program, pentru perioadaîn timp ce pentru programele din perioadele și asistența financiară a fost de natură preventivă.

Cautarea barba ilor

În octombrie a fost demarată, în numele Comisiei, supravegherea ulterioară aplicării programului, al cărei scop este de a monitoriza capacitatea României de a rambursa împrumuturile acordate în cadrul primului program. Scenariul macroeconomic care stă la baza acestor previziuni bugetare este unul favorabil.

Cautarea barba ilor

Principalul risc de inversare a acestei Cautarea barba ilor macroeconomice pozitive este legat de un impact mai scăzut al măsurilor fiscale și structurale asupra perspectivelor de creștere pe termen scurt și mediu. În plus, măsurile necesare pentru a sprijini țintele de deficit prevăzute nu au fost suficient detaliate. Mai mult, riscul ca proiectul de lege privind salarizarea unitară să conducă la previziuni fiscal-bugetare mai defavorabile este unul considerabil.

Analiza datelor privind rezultatul exercițiului bugetar a indicat faptul că România s-a abătut semnificativ de la obiectivul bugetar pe termen mediu.

Dacă se mențin politicile actuale, există riscul ca în să se înregistreze o abatere semnificativă de la această cerință. Bugetul pentru a deviat și mai mult de la normele fiscale naționale.

Cautarea barba ilor

Ca și în anii precedenți, nici în autoritățile nu au trimis Parlamentului până la termenul statutar, fixat pentru luna august, o actualizare a strategiei fiscal-bugetare.

Prin urmare, procedura bugetară anuală nu a fost ghidată de strategia fiscal-bugetară Cautarea barba ilor termen mediu. Autoritățile s­.

Cautarea barba ilor