Agen ia de intalnire Belgia, Monarhia în Belgia - Wikipedia


Accentul a fost pus pe discutarea rezultatelor și a impactului activităților asupra satelor țintă și asupra realizării obiectivelor generale ale proiectului. De asemenea, au fost evidențiate rezultatele evaluărilor tehnico-economice și activitățile referitoare la comunicare și diseminare ample și extinse cu cetățenii, părțile interesate și politicienii.

Agen ia de intalnire Belgia

Consorțiul a discutat faza finală a proiectului și procedurile de raportare până la finalizarea proiectului în februarie Toți partenerii s-au angajat să continue promovarea conceptului BioVill în satele interesate și după terminarea proiectului iar comunitatea internațională și națională de bioenergie să susțină continuu aceste sate în a-și percepe pașii de implementare a BioVill. S-a ajuns la concluzia că proiectul BioVill poate fi evaluat ca fiind un succes deoarece a inițiat implementarea abordării satului bazat pe bioenergie în 7 sate din țările partenere până la etapa de investiții și a sporit recepția și conștientizarea publicului pentru o producție durabilă de bioenergie și oportunitățile sale comerciale.

Mai mult, BioVill a consolidat capacitățile și cunoștințele părților interesate și a factorilor de decizie cheie în gestionarea durabilă a satelor bazate pe bioenergie și în adoptarea legislației naționale și europene.

Agen ia de intalnire Belgia

În ansamblu, proiectul BioVill a contribuit, la extinderea și durabilitatea piețelor de bioenergie în Europa și în Uniunea Europeană. For more information regarding cookies and your rights refer to our data protection information.

Agen ia de intalnire Belgia